การประมวลผลข้อมูล…กรุณารอสักครู่...
Financial Ombudsman Institution

ข้อพิพาทในการโอนเงินจำนวนเล็กน้อย

สวัสดี!นี่คือศูนย์ระงับข้อพิพาททางการเงิน
ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่แก้ไขระงับข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคทางการเงินและสถาบันการเงินที่ให้บริการ
หากท่านเกิดข้อพิพาทด้านการโอนเงินกับผู้ให้บริการทางการเงินที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล เช่น วันนี้
ได้โอนเงินกลับบ้านแต่พบว่าทางบ้านไม่ได้รับเงิน หรือยอดเงินที่โอนเข้าได้น้อยกว่าปกติหรือข้อพิพาทอื่นๆ
หากเกิดกรณีดังกล่าว หลังยอมรับคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ให้กรอกแบบคำร้อง ทางศูนย์ฯ
จะดำเนินการตามคำร้องของท่าน
 

คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ฉันหวังว่า ศูนย์ระงับข้อพิพาททางการเงินจะรับพิจารณาคำร้อง โดยฉันยอมรับคำชี้แจงดังต่อไปนี้
พร้อมกันนี้ฉันสามารถถอนคำร้องได้ตลอดเวลา

ฉันได้แจ้งในสิ่งที่ถูกต้องเป็นจริงให้แก่ศูนย์ระงับข้อพิพาททางการเงิน

 1. ฉันเข้าใจว่าศูนย์ระงับข้อพิพาททางการเงิน ทำหน้าที่ช่วยแก้ไขปัญหาตามคำร้องของฉัน
  อาจมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันด้วย เช่น วิธีการติดต่อ รายละเอียดคำร้อง
  และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน
 2. ฉันเข้าใจดีว่า อาจหมายรวมถึงการประมวลข้อมูลของฉันจากผู้ให้บริการทางการเงินที่ฉันร้องเรียน
  พร้อมทั้งอาจต้องแชร์ข้อมูลนี้ให้หน่วยงานอื่นทราบ เช่น
  องค์กรอื่นที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคำร้องของฉัน
 3. ฉันเข้าใจดีว่าศูนย์ระงับข้อพิพาททางการเงิน มีหน้าที่เผยแพร่ผลการดำเนินการทางเว็บไซต์
  ซึ่งผ่านกระบวนการปกป้องข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลแล้ว