การประมวลผลข้อมูล…กรุณารอสักครู่...
Financial Ombudsman Institution

ข้อพิพาทในการโอนเงินจำนวนเล็กน้อย

สวัสดี!นี่คือศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้บริการทางการเงินและหน่วยงานผู้ให้บริการทางการเงิน
หากคุณเกิดข้อพิพาททางการเงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราจำนวนน้อยระหว่างผู้ให้บริการทางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น วันนี้ได้โอนเงินกลับบ้านแต่พบว่าทางบ้านไม่ได้รับเงิน พบว่ายอดเงินที่โอนลดลง เป็นต้น
หากเกิดกรณีดังกล่าวกรุณาอ่านคำชี้แจงต่อไปนี้ แล้วกรอกแบบคำร้อง ทางศูนย์ฯจะเร่งดำเนินการตามคำร้องของคุณ

คำชี้แจง

ฉันหวังว่าทางศูนย์ให้บริการทางการเงินจะพิจารณาคำร้องของฉัน โดยฉันเห็นด้วยกับคำชี้แจงดังต่อไปนี้ พร้อมกันนี้ฉันสามารถถอนคำร้องของฉันได้ตลอดเวลา

ฉันได้บอกสิ่งที่ถูกต้องให้ทางศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินตามข้อเท็จจริงที่ฉันทราบ

  1. ฉันเข้าใจว่าศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินทำหน้าที่ช่วยไกล่เกลี่ยตามคำร้องของฉัน
    โดยทางศูนย์จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันด้วย เช่น วิธีการติดต่อ รายละเอียดข้อมูลคำร้อง และข้อมูลส่วนบุคคล
  2. ฉันเข้าใจดีว่าอาจหมายรวมถึงการขอข้อมูลของฉันจากผู้ให้บริการทางการเงินที่ฉันร้องเรียน พร้อมทั้งอาจต้องแชร์ข้อมูลนี้ให้หน่วยงานอื่นทราบ เช่น
    องค์กรอื่นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคำร้องของฉัน
  3. ฉันเข้าใจดีว่าศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินมีหน้าที่เปิดเผยผลการไกล่เกลี่ยอื่นจากอดีตที่ผ่านมา