Xử lí dữ liệu…Vui lòng chờ…
Financial Ombudsman Institution

Xứ lý tranh chấp chuyển tiền số lượng nhỏ

Xin chào ! Chúng tôi là Trung tâm thẩm định tiêu dùng tài chính, là tổ chức giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng giữa người tiêu dùng tài chính với tổ chức dịch vụ tài chính. Nếu giữa bạn với tổ chức tài chính hợp pháp được chính phủ cấp phép xảy ra vấn đề về “chuyển tiền số lượng nhỏ” , ví dụ như: ngày hôm nay chuyển tiền về nhà mà người nhà không nhận được, số tiền đã chuyển đi bị thiếu hoặc xảy ra trường hợp khác…. thì xin hãy điền vào đơn khiếu nại sau khi đã đồng ý với Bản tuyên bố thông tin cá nhân dưới đây, Trung tâm thẩm định sẽ hỗ trợ giải quyết khiếu nại của bạn.

Tuyên bố thông tin cá nhân

Tôi hy vọng Trung tâm thẩm định sẽ xem xét khiếu nại của tôi. Tôi đồng ý các tuyên bố dưới đây và hiểu được rằng tôi có thể rút lại khiếu nại của mình bất cứ lúc nào.

Theo tôi biết, tất cả những gì tôi thông báo cho Trung tâm là hoàn toàn chính xác.

  1. Tôi biết rằng Trung tâm thẩm định để hỗ trợ giải quyết khiếu nại của tôi, cần sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân của tôi, ví dụ như việc liên hệ với tôi thế nào và thông tin chi tiết liên quan đến khiếu nại và thông tin cá nhân nhạy cảm của tôi.
  2. Tôi biết rằng điều này có thể liên quan và bao gồm việc thu thập thông tin cá nhân của tôi từ tổ chức dịch vụ tài chính mà tôi khiếu nại, và có thể chia sẻ thông tin này cho đơn vị khác, ví dụ như các tổ chức khác cũng có thể liên quan đến khiếu nại của tôi.
  3. Tôi đã hiểu rõ rằng Trung tâm thẩm định tiêu dùng tài chính có trách nhiệm tiết lộ kết quả giải quyết đã khử nhận dạng trên website chính thức.